Geotermální tepelná čerpadla

Bydlení

Zveřejněno dne 1.4.2013

Článek se zaměřuje na témata:

Geotermální tepelná čerpadla, někdy také označovaná jako geovýměny, půdonosná nebo tepelná čerpadla vodních zdrojů, jsou používána od roku 1940. Používají konstantní teplotu země jako svůj výměnný zdroj namísto teploty vnějšího vzduchu. To umožňuje systému dosáhnout poměrně vysoké účinnosti (300 až 600 %) za nejchladnějších zimních nocí ve srovnání s účinností vzduchových tepelných čerpadel, v chladných dnech je to 175 až 250 %.


Ačkoli má mnoho zemí zkušenosti s extrémními teplotami v jednotlivých sezónách – od vysokých teplot v létě po velmi chladné v zimním období – několik metrů pod zemským povrchem má zem relativně konstantní teplotu. V závislosti na zeměpisné šířce se teploty pohybují v rozmezí od 7 do 21°C. Obdobně jako v jeskyni je tato teplota v zimě teplejší než vzduch nad povrchem země, v létě je naopak chladnější. Geotermální tepelné čerpadlo využívá výměnu tepla z půdy prostřednictvím výměníku tepla v půdě.

Stejně jako u jiných tepelných čerpadel jsou geotermální a vodní tepelná čerpadla schopna získávat teplo i ochlazovat a jsou-li na to vybavena, mohou dodávat do domu i teplou vodu. Pro větší komfort a úsporu energie jsou některé modely geotermálních systémů k dispozici s dvourychlostními kompresory a variabilními ventilátory. Ve srovnání se vzduchovými tepelnými čerpadly jsou tišší, vydrží déle, je u nich třeba provádět jen malou údržbu a nejsou závislé na teplotě venkovního vzduchu.

Dvojí zdroj tepelného čerpadla kombinuje vzduchové tepelné čerpadlo s geotermálním tepelným čerpadlem. Tyto přístroje kombinují to nejlepší z obou systémů – mají vyšší účinnost než vzduchová jednotka, a přesto, že nejsou tak účinná jako ryze geotermální jednotky, je jejich pořizovací cena mnohem nižší. Pracují ovšem téměř stejně kvalitně.

I když může být cena instalace geotermálního systému až několikrát vyšší než cena vzduchového tepelného čerpadla při stejných požadavcích na vytápění a chlazení, jsou počáteční náklady vráceny v energetických úsporách během 5 až 10 let. Životnost systému se odhaduje na 25 let pro vnitřní komponenty a 50 let a více pro zemní smyčky.

Typy geotermálních systémů tepelného čerpadla

Existují čtyři základní typy zemních smyčkových systémů. Tři z nich, a to horizontální, vertikální a vodní, mají uzavřené smyčky. Čtvrtý typ systému má smyčku otevřenou. Který systém je nejlepší? Závisí na klimatu, půdních podmínkách, dispozici pozemku a finanční možnosti objednatele. Všechny tyto systémy mohou být použity pro soukromé nebo komerční využití.

Uzavřené smyčkové systémy

V uzavřeném smyčkovém systému v geotermálním tepelném čerpadle cirkuluje nemrznoucí roztok přes uzavřené smyčky, které tvoří plastové potrubí, které je položeno v zemi nebo vodě. Výměník tepla odvádí teplo mezi chladivem v tepelném čerpadle a nemrznoucím roztokem v uzavřené smyčce. Sestavy smyček mohou být horizontální, vertikální nebo vodní.

Jedna varianta této metody je takzvaná přímá výměna. Nevyužívá výměník tepla, ale místo toho čerpá chladivo přes měděné potrubí, které je uloženo v zemi v horizontální nebo vertikální poloze. Přímá výměna systému vyžaduje větší kompresor a nejlépe funguje ve vlhkých půdách (někdy je zapotřebí dodatečným zavlažováním udržet půdu vlhkou), nicméně měli byste zabránit instalaci měděných trubek, které v půdě korodují. Protože těmito systémy cirkuluje chladivo přes zem, mohou být místními předpisy o životním prostředí v některých lokalitách zakázány.

Horizontální systémy

Horizontální systémy jsou obecně nejvíce finančně efektivní pro obytná zařízení, zejména pro nové stavby, kde je k dispozici dostatek místa. Tento systém vyžaduje zemní výkopy nejméně čtyři metry hluboké. Mezi nejběžnější rozložení se používají buď dvě trubky, z nichž jedna je zakopána v hloubce 180 cm a další ve 120 cm, nebo dvě trubky, které jsou zakopány vedle sebe v hloubce 150 cm. Smyčková metoda umožňuje větší trubky s kratším výkopem, který šetří náklady na instalaci a umožňuje instalaci v oblastech, kde by nemohla být využita běžná horizontální metoda.

Vertikální systémy

Vertikální systémy jsou využívány pro obchodní budovy a školy, protože plocha jejich pozemku potřebná pro tento systém bývá často nedostatečná. Vertikální smyčky se používají tam, kde je půda příliš mělká pro výkopové práce nebo by jimi byly narušeny současné terénní úpravy. Pro svislé systémy jsou otvory (přibližně 10 cm v průměru) vrtány asi 6 m od sebe v hloubce 30 až 120 m. Do těchto otvorů se usadí dvě trubky, které jsou na dně spojeny obloukem, který tvoří smyčku. Svislé smyčky jsou spojeny příčnou trubkou, umístěnou ve výkopu a propojenou s tepelným čerpadlem v budově.

Vodní systémy

Vodní systémy se umísťují tam, kde je odpovídající vodní plocha, jedná se o nejlevnější variantu. V podzemí je propojeno z budovy do vody přívodní potrubí, které je ve vodě stočené do kruhů, a to nejméně 2,5 m pod povrchem, aby se zabránilo zamrznutí. Cívky by měly být umístěny do vodních zdrojů, které splňují minimální objem, hloubku a kritéria kvality.

Otevřené smyčkové systémy

Otevřený smyčkový systém využívá povrchové vody jako kapaliny tepelného výměníku, která cirkuluje přímo přes geotermální systém. Poté, co voda cirkuluje systémem, se vrací do země přes studnu a ohřátá se vrací na povrch zpět. Tato možnost je samozřejmě praktická pouze tam, kde je dostatečný přívod relativně čisté vody a jsou splněny všechny místní normy a nařízení týkající se podzemních vod.


Hybridní systémy

Hybridní systémy používají několik různých geotermálních zdrojů nebo kombinací geotermálních zdrojů s venkovním vzduchem (chladící věž), jsou tak další technologickou možností. Hybridní systémy jsou zvláště účinné, pokud je potřeba chlazení výrazně větší než potřeba vytápění. Nutností je mít místní geologické povolení. V této variantě otevřeného regulačního systému je vyvrtána jedna nebo více vertikálních studen. Voda je čerpána z dolní části stojícího sloupu a vrací se do horní části. Během procesu vytápění a chlazení může systém ztrácet část vrácené vody, což způsobuje přítok vody do okolních kolektorů. Ztrácející cyklus chladí sloupec při tepelném odmítnutí, ohřívá jej během odběru tepla a tím snižuje požadovanou hloubku vrtání.

Geotermální čerpadla cena

Tady je uveden seznam nejlevnějších geotermálních tepelných čerpadel.

Autor: © Michal Vinš

Foto: © Marktj

referenční odkaz

VINŠOVÁ, Nina. Geotermální tepelná čerpadla [online]. ČeskéNápady.cz, 2013-04-01. Dostupné online.

Sdílejte tento článek se svými přáteli:

Facebook    Twitter    Digg   

Poslat emailem

Vytisknout článek


přidejte sem svůj komentář

Nenašli jste zde přesně to, co jste hledali? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
Ke svému dotazu použijte tento formulář.


Jméno
E-mail
Nadpis
Komentář
Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
Připojit fotku
přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

zajímavé články
Tepelná čerpadla

Pro podnebí, s mírnými potřebami vytápění a ochlazování, nabízejí tepelná čerpadla energeticky efektivní alternativu. Stejně jako vaše chladnička, používají tepelná čerpadla elektřinu k pohybu tepla z chladného prostoru, do teplého prostoru, takže teplé místo je oteplováno a chladné ochlazováno. Během topné sezóny přesouvají tepelná čerpadla teplo z venku do chladného domu a během léta přesouvají teplo z domu ven. Tepelné čerpadlo poskytuje až čtyřikrát větší množství energie, než spotřebuje. Celý článek...


Zaměření článku: tepelná čerpadla, vzduchová tepelná čerpadla, geotermální tepelná čerpadla, absorpční tepelná čerpadla, pokrok funkcí tepelného čerpadla, provoz a údržba tepelného čerpadla


Vzduchová tepelná čerpadla

Vzduchová tepelná čerpadla mohou poskytovat účinné vytápění a chlazení pro váš domov, zejména pokud žijete v teplém podnebí. Při správném nainstalování může vzduchové tepelné čerpadlo dodat jedenapůlkrát až třikrát více tepelné energie domovu, než je spotřebovaná elektrické energie. Je to možná proto, že tepelné čerpadlo spíše přenáší teplo, než by ho vytvářelo z paliva jeho spalováním. Celý článek...


Zaměření článku: vzduchová tepelná čerpadla, jak fungují vzduchová tepelná čerpadla, výběr vzduchového tepelného čerpadla, problémy s výkonem tepelných vzduchových čerpadel, moderní technologie, zpětný cyklus chladiče, tepelná čerpadla pro chladné podnebí, tepelná če


Absorpční tepelná čerpadla

Absorpční tepelná čerpadla jsou v podstatě vzduchová tepelná čerpadla, která nejsou poháněna elektřinou, ale zdroj tepla tvoří zemní plyn, propan, solární teplá voda nebo geotermální teplá voda. Vzhledem k tomu, že zemní plyn je nejčastějším zdrojem tepla pro absorpční tepelná čerpadla, jsou také označována jako plynová tepelná čerpadla. K dispozici jsou také absorpční (neboli plynové) chladiče, které pracují na stejném principu. Na rozdíl od některých absorpčních tepelných čerpadel však tyto nejsou reverzibilní a mohou sloužit jako zdroj tepla. Celý článek...


Zaměření článku: absorpční tepelná čerpadla, rezidenční absorpční tepelná čerpadla


Kompaktní tepelná čerpadla

Kompaktní tepelní čerpadla jsou tepelná čerpadla s bezpotrubním topným systémem, lze je vkusně zakomponovat do interiérů vašeho domu. Jedná se o hydraulické (teplovodní), sálavé panely a prostorová topidla (dřevo, petrolej, propan). Mohou být dobrou volbou pro místnosti, kde není možné instalovat distribuční vzduchovody, a boudou velmi účinné pro nové domy, které vyžadují jen malý prostor klimatizačního systému. Před instalací se ujistěte, že jste vybrali správnou jednotku a najali si kvalifikovaného technika, který je instalací vašeho tepelného čerpadla dobře seznámen. Celý článek...


Zaměření článku: kompaktní tepelné čerpadlo, výhody kompaktních čerpadel, nevýhody kompaktních čerpadel


Solární vytápění

Systém aktivního solárního vytápění využívá solární energii k ohřevu kapaliny nebo vzduchu a vzniklé solární teplo přenáší přímo do vnitřních prostor nebo do úložného systému na pozdější použití. Pokud solární systém nezajistí dostatečné vytápění prostor, používá se pomocný nebo zálohový zdroj tepla, který dodatečné teplo poskytne. Nejvíce používané jsou kapalné systémy, které jsou součástí topného systému pro sálavé vytápění, pro ohřev teplé vody v kotlích a rozvod tepla radiátory, a dokonce i pro tepelná čerpadla. Celý článek...


Zaměření článku: kapalinové aktivní solární vytápění, vzduchové solární vytápění, ekonomika a výhody solárního vytápění, výběr a dimenzování solárního systému, ovládání solárního systému, stavební prvky, smlouvy a předpisy pro solární systémy, instalace a údržba


Elektrické topení

Elektrické topení převede téměř 100% elektrické energie na teplo. Nicméně, většina elektřiny se vyrábí spalováním uhlí, plynu nebo ropy, a to tak, že jen asi 30% se přenese na elektrickou energii. Vzhledem k tomu, že předávání energie přináší ztráty, je často elektrické topení dražší, než teplo vyráběné doma i ve firmách, použitím spalovacích zařízení na zemní plyn, propan nebo oleje. Celý článek...


Zaměření článku: typy elektrických ohřívačů, elektrické kotle, elektrické pece, elektrické podlahové topení, elektrické nástěnné radiátory, elektrická akumulační kamna, řídící systémy elektrického vytápění
Geotermální tepelná čerpadla
Geotermální tepelná čerpadla
navigační menu
poslední diskuse

Re: prozba

Připravují se. Každou chvíli zveřejníme další díl.

více >>

prozba

dobry den. Chtel jsem se zeptat na dalsi mesice kalendare pro vinare. Dekuju

více >>

Re: Dotaz

ty blba kravo myslis si ze ti tam porostou kytky kdyz ti na ne budou stinit tuej?! kvuli bezohlednejm...

více >>

Re: Kaki Tomel

Nejdříve je třeba zjistit, který z tomelů máte. Pokud by to byl nejoblíbenější tomel japonský, tak ten...

více >>

Kaki Tomel

Potreboval bych radu.Unas je nadmorska vyska 450m.Ve skleniku mam asi 5let Kaki Tomel.Chci ho presadit...

více >>

další diskuse   

nabídka obchodu

Diochi Levamin kapky 50 ml

Diochi Levamin kapky 50 ml

Levamin je bioinformační posilující doplněk stravy vyrobený z rostlin a éterických olejů, který se rychle vstřebává a navrací tělu svěžest a vitalitu. Harmonizuje především meridián žaludku, jater, ledvin, osrdečníku, řídící, početí, sleziny a slinivky a tří zářičů. Díky tomu si tělo samo přirozenou cestou upravuje problémy, které se pojí k disharmonii v těchto meridiánech a následujících oblastech....

Cena: 456 Kč
Koupit  koupit

Nioxin Tepelná ochrana vlasů 3D Styling (Therm Activ Protector) 150 ml

Nioxin Tepelná ochrana vlasů 3D Styling (Therm Activ Protector) 150 ml

Tepelná ochrana vlasů 3D Styling (Therm Activ Protector) 150 ml zanechává vlasy zářivě lesklé....

Cena: 299 Kč
Koupit  koupit

TORF-ZIEGLER Termofor rašelinový krční

TORF-ZIEGLER Termofor rašelinový krční

Tepelná láhev uzpůsobená tvarem na problémy s krční páteří. Díky výbornému tepelnému efektu přináší úlevu, má léčebný dopad na lidský organismus....

Cena: 426 Kč
Koupit  koupit

GAMA GROUP A.S. Láhev na moč s uzávěrem v PE sáčku

GAMA GROUP A.S. Láhev na moč s uzávěrem v PE sáčku

PE láhev v naturální barvě, o objemu 1000 ml, s dělenou stupnicí po 50 ml s modrým uzávěrem. Láhev je určena k zachycení porce moči u mužských pacientů. Láhev je uzpůsobena k uložení do stojánku nebo volně k lůžku ve vertikální nebo horizontální poloze....

Cena: 36 Kč
Koupit  koupit

BEURER Inhalátor Beurer IH 21 kompresorový

BEURER Inhalátor Beurer IH 21 kompresorový

Kompresorový inhalátor Beurer IH21 je vhodný pro léčbu horních a dolních cest dýchacích, při nachlazení, astma, onemocnění dýchacího ústrojí. Lze jej desinfikovat. Atomizace tekutých léků přes technologii - vzduchový kompresor (tlak 1,2 bar)....

Cena: 1551 Kč
Koupit  koupit

UROCONT S.R.O. SINUPO Forte 20 tobolek

UROCONT S.R.O. SINUPO Forte 20 tobolek

SINUPO Forte 20 tob. EXTRAKTY ROSTLIN v kombinaci, která přispívá k normální funkci dých. systému. ZDROJ VITAMÍNU C 40 mg/1 tob. - přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, k ochraně buněk před oxidativním stresem a normální funkci imunitního systému....

Cena: 178 Kč
Koupit  koupit

Nuxe Zpevňující tělový krém (Fondant Firming Cream) 200 ml

Nuxe Zpevňující tělový krém (Fondant Firming Cream) 200 ml

Tělový krém od Nuxe má dvojí účinek: zpevňující a omlazující. Příjemná textura, která se rychle vstřebává, je ideální pro efektivní masáž problematických partií, jako jsou boky, bříško a další. 2 patentované technologie! Vhodné pro všechny typy pokožky....

Cena: 585 Kč
Koupit  koupit

Astor Oční stíny Eyeartist Color Waves 3,2 g 220 Classy Blue

Astor Oční stíny Eyeartist Color Waves 3,2 g 220 Classy Blue

Objevte vysoce pigmentované barvy se super-měkkou hybridní texturou pro multi-dimenzionální look, který vydrží hodiny....

Cena: 75 Kč
Koupit  koupit

Astor Oční stíny Eyeartist Color Waves 3,2 g 310 Wild Green

Astor Oční stíny Eyeartist Color Waves 3,2 g 310 Wild Green

Objevte vysoce pigmentované barvy se super-měkkou hybridní texturou pro multi-dimenzionální look, který vydrží hodiny....

Cena: 75 Kč
Koupit  koupit

Astor Oční stíny Eyeartist Color Waves 3,2 g 830 Warm Taupe

Astor Oční stíny Eyeartist Color Waves 3,2 g 830 Warm Taupe

Objevte vysoce pigmentované barvy se super-měkkou hybridní texturou pro multi-dimenzionální look, který vydrží hodiny....

Cena: 75 Kč
Koupit  koupit
novinky a zajímavosti

Chcete být informováni o novinkách a zajímavostech z produkce webu ČeskéNápady.cz?


Žádný problém!
Zde napište svůj email


Sitemap | RSS